Tiga Macam Akhlak Calon Penghuni Surga

428

Tiga macam akhlak pada calon penghuni surga.Takkan terdapat pada manusia,kecuali yang baik budi lagi pemurah hati.Merekalah insan di dunia berbuat baik pada yang menjahatinya. Memaafkan pada yang menzaliminya. Pemurah pada yang kikir terhadapnya.

Ada calon penghuni surga yang sekarang ini sedang berkeliaran di dunia. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai akhlak penghuni surga. Akhlak yang dimilikinya bukan sembarangan akhlak baik. Tapi akhlak luar biasa. Seperti apakah mereka?

Akhlak luar biasa itu memang di luar kebiasaan. Mereka adalah orang yang berbuat baik kepada mereka, tapi juga terhadap orang yang berbuat jahat kepada mereka. Biasanya orang hanya berbuat baik kepada yang baik padanya. Tapi terhadap orang yang pernah menyakitinya mana mau ia berbuat baik. Calon penghuni surga ini lain. Ia masih mau berbuat baik meskipun kepada orang yang jahat kepadanya. Keikhlasannya dalam berbuat baik sangat tinggi sehingga tidak memperdulikan siapa yang dibaikinya.

Demikian juga akhlak pemaafnya. Kepada orang yang pernah menzaliminya juga pun memaafkannya. Orang biasanya hanya memaafkan mereka yang minta maaf, tapi kepada orang yang menzalimi dirinya ia dendam. “Tiada maaf bagimu,” katanya. Namun orang ini, calon penghuni surga sungguh luar biasa. Biarpun orang tersebut menzaliminya ia tetap memaafkan dalam hatinya. Ketika suatu saat orang tersebut sadar dan minta maaf, ia cukup mengatakan, “Saya sudah memaafkan kami dari dulu.” Maka pertanyaannya akan melegakan orang yang telah sadar tersebut.

Dan yang cukup susah adalah bersifat murah terhadap orang yang kikir kepada kita. Pada saat kita jatuh bangkrut tak punya uang sama sekali kita minta-minta kepada seeorang untuk dapat mempertahankan hidup. Tapi yang terjadi kita malah diusirnya. Suatu ketika, saat hidup kita sudah nyaman, datang orang yang dulu telah menolak kita untuk minta bantuan. Akankah kita memberi kepada orang yang pernah kikir kepada kita? Orang biasa, biasanya menjawab, “EGP. Emang gue pikirin.” Namun calon penghuni surga biasa. Ia orang luar biasa. Maka ia akan mengajaknya masuk dan memberikan bantuan kepadanya. Orang ini sungguh ikalas dalam beramal sehingga tidak peduli yang akan diberi adalah orang yang pernah kikir kepadanya.

Orang yang memiliki ketiga sifat tersebut merupakan orang-orang calon penghuni surga. Sebab, sifat yang mereka miliki merefleksikan sifat Rahman atau kasih sayang dari Allah. Meskipun ada manusia yang bermaksiat dan durhaka kepada Allah, Ia tetap memberikan rizki kepadanya. Orang yang kikir dengan tidak mau bersedekah dan menyumbang di jalan Allah, Allah tetap melimpahkan rezekinya. Meskipun dosa seorang manusia kepadanya setinggi gunung himalaya, ketika ia tobat maka Allah akan menerimanya dengan tangan terbuka. Begitulah sifat Allah yang tercermin dalam akhlak calon penghuni surga.

Oleh karena itu, meskipun tidak gampang mengalahkan hawa nafsu kita, jadikan ketiga sifat tersebut menjadi akhlak kita. Agar kita menjadi orang luar biasa. Agar kita menjadi calon penghuni surga.(Roghib /dari berbagai sumber)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.